http://zeljkodjukic.me/wp-content/uploads/2022/04/zeljkodjukic-dje-smo-i-sta-radimo.jpg

ĐE SMO I ŠTA RADIMO?

?e smo i šta radimo? Turbulentne društvene, tehnološke, ekonomske ali i politi?ke tranziciije u poslednjih 25 godina, posebno u zadnjih 10 promjenile su naše društvo. ?e smo? Na istom mjestu, tapkamo, tapkamo, dva koraka naprijed,[…]

Continue reading …
zdj-ja-se-ne-sjecam-a-vi

Ja se ne sjećam, a vi?

Ja se ne sje?am, a vi? Džaba nam tehnologija, oni su bili sre?niji od nas! Izgled Jugoslovena sredinom 80-ih, na plažama i rivama duž sun?anog Jadrana. Tu su bile i obavezne neonske boje, trajna frizura,[…]

Continue reading …
zdj-prava-potrosaca

Potrošačka prava?

Potroša?ka prava? Još jedan u nizu zakona sa kojim gra?ani nijesu dovoljno upoznati, a uskla?en je sa #eu zakonodavnim okvirom. Gra?ansko neznjanje i neinformisanost zlopupotrebljavaju skoro svi, a najviše korporacije i mega/giga kompanije, mislim na[…]

Continue reading …

MORAMO SAČUVATI NAŠE PRIVREDNIKE

Danima razmišljam, zbog ?ega nemamo razvijenu svijest da kupujemo doma?e proizvode. Nakon raznih analiza i opsežnih istraživanja jedan od zaklju?aka je cijena, doma?i proizvodi i usuge su malo skuplje od uvoznih, tako?e doma?i brendovi nemaju[…]

Continue reading …

PRAZNINA

Doživio sam iznenada, prije ta?no 40 dana gubitak koji nikada ne?e biti, niti ?e mo?i biti nadokna?en. Izgubio sam važan i veliki dio sebe. Jednostavno u mojim emocijama, srcu i duši nalazi se velika praznina,[…]

Continue reading …

Nostalgija Yugo forty five!

#nostalgija Yugo forty five! Banalan pimjer tehni?ko tehnološkog napretka. Bravo za onoga ko je izmislo servo volan (ljudi su se okretal kada su primjetili kako teško okre?em volan). U svakom slu?aju ovo je bio moj[…]

Continue reading …

UMJETNOST JE

UMJETNOST JE: Kreirati, ostvariti, prikazati, inovirati, smisliti, zaintrigirati, zainteresovati, odmjeriti, podjeliti, saslušati, pokazati, nau?iti, improvizovati, nadograditi, razumjeti, dokazati, živjeti, biti umjeren, sna?i se, preživjeti…  UMJETNOST JE NORMALNO ŽIVJETI!

Continue reading …

KAKO NAPRAVITI BALANS?

KAKO NAPRAVITI BALANS? Balans izme?u uložene energije, vremena, mnogih odricanja da bi se postigli dobri profesionali i poslovni rezultati, a u odnosu na to imati dovolno vremena za privatni život, porodicu, prijatelje, rekreaciju?

Continue reading …

NextGenerationEU postoji i na sjeveru

#NextGenerationEU postoji i na sjeveru. Razgovarali smo sa @EUAmbME o ekonomiji, medijima, integracijama, ukazali i na disproporcionalnu razvijenost na sjeveru. Posebno mi je drago što je @oanacpopa ?ula iskrene i realne konstatacije, komentare, predloge. Evropska[…]

Continue reading …

UJEDINJENJE A NE PODJELE!

UJEDINJENJE A NE PODJELE! Punopravno ?lanstvo Crne Gore u EU najve?i je interes svih, po?ev od gra?ana, civilnog društva i donosilaca odluka. Drago mi je što kroz sve ve?u podršku gra?ani shvataju zna?aj EU integracija,[…]

Continue reading …

Dolaze li bolji dani za NVO sa sjevera?

NAKON RAZGOVORA SA PREMIJEROM Obzirom da sam inicijator nedavnog konstruktivnog susreta premijera Duška Markovi?a sa predstavnicima civilnog sektora za sjevera, u svom obra?anju sam istakao nepažnju prema sjevernom regionu od strane pojedinih ministara ali sam i[…]

Continue reading …

Zaštita “Žive” prekogranične infrastrukutre

Projekat ,,Poralist“ koji u okviru prekograni?ne saradnje Crne Gore i Srbije, realizuje bjelopoljska nevladina organizacija ,,Multimedijal Montenegro“, Regionalna razvojna agencija ,,Zlatibor“ i Institut za prou?avanje ljekovitog bilja “Dr Josif  Pan?i?”, ima za cilj o?uvanje ljekovitog[…]

Continue reading …

WISE – Konferencija u Lisabonu

14. marta, REDE LDBC Lisabon, portugalski partner WISE projekta, bio je domac?in završne me?unarodne konferencije na kojoj su kandidati za predstavnike Evropskog parlemanta, predstavnici institucija EU, kao i predstavnici lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i[…]

Continue reading …

Predavanje o istoriji EU

U Bijelom Polju održano je predavanje o istorijatu Evropske unije kojem su prisustvovali u?enici gimnazije ,,Miloje Dobrašinovi?“. Prisutni u?enici slušali su o istoriji i nastanku Evropske unije, a kako je kazao predsjednik nevladine organizacije ,,Multimedial[…]

Continue reading …

Održana izložba i najavljena knjiga “Psihologija sela”

 LINK ZA PREGLED PRVE POSTAVKE Mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik Želj­ko ?u­ki? prek­si­no? je u Ga­le­ri­ji bje­lo­polj­skog Cen­tra za kul­tu­ru za svo­je su­gra­?a­ne pri­re­dio iz­lo­žbu fo­to­gra­fi­ja „Psi­ho­lo­gi­ja se­la”. Umjet­nik je na fo­to­gra­fi­ja­ma pri­ka­zao lje­po­tu i bo­gat­stva bje­lo­polj­skog ru­ral­nog[…]

Continue reading …