Potrošačka prava?

zdj-prava-potrosaca

Potroša?ka prava? Još jedan u nizu zakona sa kojim gra?ani nijesu dovoljno upoznati, a uskla?en je sa #eu zakonodavnim okvirom. Gra?ansko neznjanje i neinformisanost zlopupotrebljavaju skoro svi, a najviše korporacije i mega/giga kompanije, mislim na mobilne I internet provajdere, EPCG,osiguranja, banke…Potroša?ka prava naj?eš?e krše trgova?ki lanci koji na sitne iznose, (jedna cijena na polici, a druga na kasi, istekao rok…) zlouptrebljavaju neznaje gra?ana. Procedura za žalbe postoji, ali se rijetko koristi, a opšte je poznato da gra?ani ne vole, nemaju ni vremena za administrativne zavrzlame.