JUČE, DANAS, BOLJE SJUTRA

Ova, ina?e meni omiljena fotografija sa studijskog putovanja nastala je ta?no prije 10 godina, 27.marta 2013 godine. Sje?am se kao da je JU?E bilo, sjajna delegacija sa Zapadnog Balkana otputovala je u višednevnu studijsku posjetu Briselu. Pored formalnih, korisnih, pametnih i primjenjivih edukacija, razmjena znanja i iskustava imali smo nezaboravno neformalno druženje. Zamislite kad se balkanci sastanu u Briselu ?.

DANAS, poslije 10 godina i dalje sa elanom nosim zastavicu ??, a tada sam bio ubije?en da ne?e pro?i ni 5 godina, a da ?e ?? ispuniti sve svoje obaveze i postati punopravna ?lanica. Ali godine pro?oše, a ?e smo mi? I dalje tumaramo kao u nekom za?aranom lavirintu, izlaz nam je ispred nosa, ali mi nikako da odemo dalje, da iza?emo iz mraka, da ne gledamo prošlost, da idemo ka budu?nosti…

SJUTRA je prvi dan nakon ovih 10 godina, razmišljam da SJUTRA odlu?no stanem ispred grupe ljudi koja više ne želi da tumara u lavirintu prošlosti, ve? da zajedno sa njima uzmem “kramp” u ruke i prokopam put ka svjetlu, da ugledamo vedru budu?nost u kojoj ne?emo razmišljati o politi?koj pripadnosti, nacionalnosti, vjeroispovijesti, siromaštvu, nedostatku novca… Da se izborimo za to BOLJE SJUTRA u kome ?e se cijeniti entuzijazam, inteligencija, profesionalnost, posve?enost… BOLJE SJUTRA kada ?e svi imati jednake šanse, jednaka prava i obaveze, dovoljno velike plate od kojih ?e mo?i da plate hranu, ra?une, školovanje ?ece, kredit, zimovanje, ljetovanje…
Moramo vjerovati U, i živjeti ZA BOLJE SJUTRA!