NAJJAČE ORUŽIJE U RUKAMA GRAĐANA

 

Obi?na, drvena ili hemijska olovka koristi se svakog dana, neko piše pjesme, romane, knjige, drugi potpisuju ugovore o radu, neko crta i pravi remek djelo, gra?ani upisuju brojeve i rješavaju kompleksne matemati?ke jedna?ine, neki gra?ani potpisuju prizanice da su primili novac, tako?e potpisuju i ugovore o raskidu radnog odnosa, ali olovka u rukama gra?ana pravi i tektonske poreme?aje u politici.

Šta ste vi uradili sa vašom olovkom?

Ova olovka je najja?e oružije u rukama gra?ana!

https://www.facebook.com/reel/235694372252466