Mojoj dami i svim damama želim srećan 8. mart, Međunarodni dan žena

For You @__sanja__s

Pa kaže:

Me?unarodni dan žena ili, kolokvijalno, 8. mart (Osmi mart), dan je posve?en ženama i slavi se svake godine 8. marta.[3][4] Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, politi?ku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi Dan žena je obeležen 1909. godine u SAD deklaracijom koju je donela Socijalisti?ka stranka Amerike. Izme?u ostalih važnih istorijskih doga?aja, njime se obeležava i požar u fabrici tekstila u Njujorku kada je poginulo preko stotinu žena. Smatra se da su radnice bile zadržane unutar fabrike kako bi ih se spre?ilo da štrajkuju sa drugim radnicima. Tada se obi?no radilo 10 sati dnevno.

https://www.facebook.com/reel/782964793238290