Najava interesantne izložbe fotografija

„Očuvanje i vrednovanje Muslimanske I Bošnjačke tradicije, običaja na seoskom području kroz objektiv Crnogorca Pravoslavca“ je projekat na kojem je Đukić radio nešto duže od pola godine. U četvrtak 07. Novembra u Kući rista ratkovića sa početkom u 18h izložbom kruniše ovaj višemjesečni terenski rad.

Predhodnih mjeseci sam obilazio okolna naselja i ruralna područja opštine Bijelo Polje kako bi akvizirao tradiciju, običaje i kulturu našuh sugrađana, Bošnjaka i Muslimana.

Na izložbi će biti predstavljeno 250 fotografija velikog formata a za potrebe promocije ovog projekta izrađena je i publikacija koja će biti distribuirana narednih dana. Takođe izrađen je i web sajt koji će biti aktivan nakon održavanja izložbe. Na ovaj način želim da dam doprinos promociji I  afirmiaciji Bijelog Polja kao grada multietničnosti, multikulturalnosti, tolerancije i jednakih prava za sve.

Muslimanski i Bošnjački običaji i kultura su značajno zastupljeni u Bijelom Polju gdje skoro polovina stanovništva pripada ovim manjinskim narodima. Navedeni običaji se prenose generacijski, “s koljena na koljeno”. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju.
Kroz ovaj projekat želim da putem fotografije evociram i promovišem tradiciju i kulturu života muslimanskog i bošnjačkog naroda koji živi u ruralnim sredinama. Posebno je značajno spomenuti da kompletan projekat sprovodi lice koje je Crnogorac pravoslavne vjeroispovjesti što će doprinjeti i promociji međukulturalne saradnje.
Putem terenskog rada, izvršio sam obilazak ruralnih područja i u razgovoru sa mještanima, rukovodstvom mjesnih zajednica, identifikovap domaćinstva u ruralnom području  koja i dalje baštine i njeguju stare muslimanske i bošnjačke običaje u svom svakodnevnom životu. Tom prilikom sam izvršio fotografisanje domaćinstava, obradio stare fotografije.
Nakon obilaska terena i fotografisanja, za potrebe projekta kreirana je i publikacija koja je odštampana u tiražu od 1500 primjeraka.  Kroz nju je sačinjena svojevrsna zbirka fotografija  koja je javnosti predstavljena i kroz izložbu u JU Ratkovićeve večeri poezije, a putem medija i interneta, društvenih mreža dodatno promovisane sa ciljem da predstavim tradiciju, običaje i  kulturu mojih sugrađana, Bošnjaka I Muslimana.
Uzimajući u obzir da sam porastao u Bijelom Polju u kome žive Mulsimani i Bošnjaci družim se, sarađujem i prijatelj sam sa velikim brojem Muslimana i Bošnjaka. Moje prve komšije su pripadici islamske vjeroispovjesti. Kroz školu, fakultet i izlaske uvijek sam se družio sa Muslimanima i Bošnjacima, to meni nikada nije bilo upitno s obzirom da su me roditelji učili da ljude dijelim po osobinama a ne nacionalnosti. I dan danas među mojim najboljim drugovima su Admir, Hakija, Adis, Jasmin, Nermin, Ermin, Dailida, Ramo, Damir, Selma i da ne nabrajam.
S obzirom da već duži niz godina djelujem u kreativnim industrijama shvatio sam da želim da kroz pentaprizmu foto aparata zabilježim stare lijepe  običaje, stil života, tradiciju koja se prenosi sa koljena na koljeno.