Druga stamostalna izložba fotografija

Izložba fotografija Željka ?uki?a još jedna potvrda suživota u Bijelom Polju
Autor, kojem je ovo druga po redu samostalna izložba, kazao je da je na ovaj na?in želio dati svoj doprinos promociji Bijelog Polja kao grada tolerancije, u kome nema razlika.
Izložba „O?uvanje i vrednovanje muslimanske-bošnja?ke tradicije i obi?aja na seoskom podru?ju kroz objektiv Crnogorca pravoslavca“ kroz objektiv autora Željka ?uki?a otvorena je u Ku?i Rista Ratkovi?a u Bijelom Polju.

Otvaraju?i izložbu, direktor JU „Ratkovi?eve ve?eri poezije“ Kemal Musi? je kazao da samo majstori fotografije uspijevaju da ispri?aju pri?u i da kažu više nego što bi to neko u?inio rije?ima, zbog ?ega je, navodi, fotoaparat mo?no sredstvo u rukama Željka ?uki?a.

„Predstavljeni radovi kroz koje se bavio tradicijom Bošnjaka i Muslimana su svojevrsna foto pri?a roman u slikama, jer je predstavljeno cjelokupno naslje?e Bošnjaka-Muslimana prikazano kroz objektiv Željka ?uki?a, po?ev od na?ina života i vjerskih obi?aja, sakralne arhitekture, tradicionalnog na?ina odijevanja i ishrane do folklornog bogatstva”, kazao je Musi?, dodaju?i da je kroz svoj rad ?uki? podsjetio da su kultura i tradicija najve?e vrijednosti jednog naroda.
Musi? je podsjetio da ?e zahvaljuju?i ovom radu biti sa?uvani pojedini segmenti kulture i tradicije Bošnjaka i Muslimana na ovim prostorima.

„Ova izložba tjera na razmiljanje, podsti?e maštu i izaziva emociju a dok gledamo ove fotografije kao da slušamo najljepšu sevdalinku“, kazao je Musi?.
Autor, kojem je ovo druga po redu samostalna izložba, kazao je da je na ovaj na?in želio dati svoj doprinos promociji Bijelog Polja kao grada tolerancije, grada u kome nema razlika, gdje su svi isti i jednaki.

Predstavio je 250 fotografija, ve?ina je izložena, jedan dio je u publikaciji a jedan dio se prikazivao na TV ekranu.

„Upravo kroz odrastanje i život sa prijateljima i komšijama Muslimanima-Bošnjacima dosta sam i nau?io obi?aja i prisustvovao brojnim tradicionalnim ceremonijama. To je bio razlog što sam kroz fotografiju želio da akviziram i sa?uvam sadašnjost i tradiciju islama sa motivima ruralnih podru?ja, gdje žive ljudi koji i dalje gaje te stare obi?aje, obu?eni su u tradiconalnu nošnju i gaje svoju kulturu“, kazao je ?uki?.
Efendija Admir Zeki? je kazao da je velika ?ast kada svoj pripadnik naroda promoviše i sakuplja kulturno blago, ali da je ta ?ast mnogo ve?a kada to uradi pripadnik drugog naroda.

„Kolika je tek satisfakcija kad pripadnik drugog naroda do?e i iznese i predstavi svoje komšije u jednom tako lijepom obliku koji možda ni pripadnik tog istog naroda ne bi bio, zbog rutine, u stanju da na ovakav lijep temeljit na?in predstavi. Ovo je svjedo?anstvo o kulturi i suživotu u jednom mjestu i djelo koje šalje puno pozitivnih poruka“, rekao je Zeki?.

Potpredsjednik Opštine Nermin Be?irovi? je kazao da je izložba jedna u nizu potvrda suživota u tom gradu.

Izložba ?e biti otvorena sedam dana.

fotografije u elektronskom izdanju možete pogledati na www.tradicija.org.me