Frensis Fukujama održao predavanje na Ekonomskom fakultetu.

Svjetski poznat i priznat analitičar međunarodne političke ekonomije, autor bestselera “Kraj istorije i poslednji čovjek” profesor Frensis Fukujama bio je gost Ekonomskog fakulteta. Pred oko 100 prisutnih gostiju među kojima su bili predstavnici akademske zajednice, državnih institucija, privrednog sektora i brojni studenti, profesor Fukujama je održao predavanje na temu “Politika identiteta i globalna demokratija” i podstakao prisutne na brojna pitanja na koja je sa zadovoljstvom odgovarao.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Nikola Milović je izrazio poštovanje prema naučnom doprinosu Frensisa Fukujame analizi međunarodne političke ekonomije kao i razvoju društva koje počiva na demokratskim premisama: „Zbog navedenog smo počastvovani što smo u prilici da čujemo predavanje uglednika savremene naučne misli na Ekonomskom fakultetu, mjestu gdje je nastala i razvijala se crnogorska ekonomska misao a sa njom i država Crna Gora.“  Dekan Milović je istakao značajnom činjenicu da je akademska godina na Ekonomskom fakultetu počela predavanjem dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju profesora Fina Kidlanda, a završila se predavanjem uglednog Frensisa Fukujame.

Fresisu sam postavio pitanje šta misli, obziron na činjenicu da danas u 21 vjeku u vrijeme društvenih mreža kada su građani mnogo više informisani za razliku od prije 20 i 30 godina u vrijeme mainstream medija koji su bili najviše zastupljeni kanal informisanja građana političke partije imaju veći izazov da pridobiju povjerenje glasača?

Na Ekonomskom fakultetu je u toku prestižna Liderska akademija za razvoj koju, pored politikologa Fukujame vode i profesori Kent Viver i Elena Panaritis. Organizatori programa su Ekonomski fakultet i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford (CDDRL), Balkanskog fonda za demokratiju i Njemačkog Maršal fonda SAD-a.