Frensis Fukujama održao predavanje na Ekonomskom fakultetu.

Svjetski poznat i priznat analiti?ar me?unarodne politi?ke ekonomije, autor bestselera “Kraj istorije i poslednji ?ovjek” profesor Frensis Fukujama bio je gost Ekonomskog fakulteta. Pred oko 100 prisutnih gostiju me?u kojima su bili predstavnici akademske zajednice, državnih institucija, privrednog sektora i brojni studenti, profesor Fukujama je održao predavanje na temu “Politika identiteta i globalna demokratija” i podstakao prisutne na brojna pitanja na koja je sa zadovoljstvom odgovarao.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Nikola Milovi? je izrazio poštovanje prema nau?nom doprinosu Frensisa Fukujame analizi me?unarodne politi?ke ekonomije kao i razvoju društva koje po?iva na demokratskim premisama: „Zbog navedenog smo po?astvovani što smo u prilici da ?ujemo predavanje uglednika savremene nau?ne misli na Ekonomskom fakultetu, mjestu gdje je nastala i razvijala se crnogorska ekonomska misao a sa njom i država Crna Gora.“  Dekan Milovi? je istakao zna?ajnom ?injenicu da je akademska godina na Ekonomskom fakultetu po?ela predavanjem dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju profesora Fina Kidlanda, a završila se predavanjem uglednog Frensisa Fukujame.

Fresisu sam postavio pitanje šta misli, obziron na ?injenicu da danas u 21 vjeku u vrijeme društvenih mreža kada su gra?ani mnogo više informisani za razliku od prije 20 i 30 godina u vrijeme mainstream medija koji su bili najviše zastupljeni kanal informisanja gra?ana politi?ke partije imaju ve?i izazov da pridobiju povjerenje glasa?a?

Na Ekonomskom fakultetu je u toku prestižna Liderska akademija za razvoj koju, pored politikologa Fukujame vode i profesori Kent Viver i Elena Panaritis. Organizatori programa su Ekonomski fakultet i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford (CDDRL), Balkanskog fonda za demokratiju i Njema?kog Maršal fonda SAD-a.