Radna posjeta NR Kini

Delegacija službenika Vlade Crne Gore, Ministarstava, predstavnika lokalnih samouprava i NVO aktivista je boravila u petnaestodnevnoj posjeti NR Kini. Delegaciju su ugavnom sačinjavali mladi ljudi koji su imali prilike da se upoznaju sa istorijom Kine i da učestvuju u više panel diskusija i treninga vezanih za omladinsko preduzetništvo sa posebnim akcentom na IT, Internet of things i Big Data analizu. Ovi napredni koncepti se već primjenjuju u NR Kini ap su stečena znanja i iskustva dobrodošla da u budućnosti posvetimo pažnju ovoim temama i kod nas u Crnoj Gori. Priču i utisak o Kini ću ispričati u posebnoj video priči koju trenutno izrađujem. Moram istaći da mi je bilo zadovoljstvo boraviti u Kini, steći nova znanja i iskustva, upoznati nove ljude i izgraditi nova prijateljstva.