Radna posjeta NR Kini

Delegacija službenika Vlade Crne Gore, Ministarstava, predstavnika lokalnih samouprava i NVO aktivista je boravila u petnaestodnevnoj posjeti NR Kini. Delegaciju su ugavnom sa?injavali mladi ljudi koji su imali prilike da se upoznaju sa istorijom Kine i da u?estvuju u više panel diskusija i treninga vezanih za omladinsko preduzetništvo sa posebnim akcentom na IT, Internet of things i Big Data analizu. Ovi napredni koncepti se ve? primjenjuju u NR Kini ap su ste?ena znanja i iskustva dobrodošla da u budu?nosti posvetimo pažnju ovoim temama i kod nas u Crnoj Gori. Pri?u i utisak o Kini ?u ispri?ati u posebnoj video pri?i koju trenutno izra?ujem. Moram ista?i da mi je bilo zadovoljstvo boraviti u Kini, ste?i nova znanja i iskustva, upoznati nove ljude i izgraditi nova prijateljstva.