Obraćanje na okruglom stolu „Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“

Saradnja Vlade Crne Gore i civilnog društva je važan preduslov za napredovanje prema EU, i još važnije, za razvoj društva kao zdrave cjeline.
Podsje?am da sam ?lan radne grupe za pregovore sa EU u poglavlju 10 – Mediji i informaciono društvo, iskoristio sam priliku da govorim o ?inenji?nom stanju kada je u pitanju broj predstavnika NVO sa sjevera uklju?enih u radne grupe i Savjete na državnom nivou.
Poslušajte govor:

 

MARKOVIC-  Slažem se u najve?em dijelu  sa kolegom koji dolazi iz nevladine organizacije iz  Bijeloga Polja ,dakle, zaduženje i zadatak je zna?i da po?nu u prvoj nedjelji septembra, organizuje tematski sastanak  sa predstavnicima nevladinog sektora  sa sjevernog regiona.  Zna?i, prva nedjelja septembra i tamo neka budu otvorena  sva pitannja  i ova pitanja na?ina rada  i uslova rada, podrške  da se nevladin sektor  na tom podru?ju tamo razvija , da ima materijalnu osnovu za svoj rad i širenje svoje sposobnosti , ono što nam najmanje treba ali nekada i toga ima i kada je u pitanju civilni sektor ne trebaju nam eskluziviteti.  Ne trebaju nam eskluziviteti!

Treba nam široki front !  Široki front snage uticaja i sposobnosti,  ako imamo taj široki front obezbije?en onda nema problema, ova vlada je u ovom mandatu, do?i ce neka druga,  pa tamo neka slede?a, ne?ete ovu vladu gledati dvadeset godina ali ?ete neke druge gledati.

Prema tome potrebno je da u vasem sektoru nema eskluziviteta  nego ima jednake prilike za sve ,nije prijatno ?uti kada Vi kažete da Vam je problem da do?ete na ovaj sastanak  ,jer nemate da platite kartu i prevoz ili gorivo za auto.Mnogima to nije problem,ne smiijemo generalno to da dozvolimo ,takvu situaciju, moramo na?i pravedniji  pristup da civilni sektor u cjelini ima i materijalni i ukupni potencijal  da može da pomogne razvoj društva onako kako je to definisano ustavom .