Prihvaćenje preporuke na savjetu za saradnju sa NVO

Na trećoj sjednici savjeta za saradnju opštine Bijelo Polje sa NVO organizacijama kojom je predsjedavao Abaz Dizdarević, predjsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, na moju inicijativu  prihvaćeno je više predloga.

  • Prije svega da se odobreni projekti na konkursu ne obajvulju u cjelini na web sajtu opštine kako bi se priječilo eventualno plagiranje, već da se samo objavi sinopsis projekta.
  • Da se finansijski i narativni izvještaji za odobrene projekte javno objave na sajtu opštine.
  • Po meni najvažnija preporuka koja je usovjena na sjednici odnosi se na uključivanje predstavnika NVO da izvrše korekcije budžeta u saradnji sa komisijom za raspodjelu sredstava kako bi na taj način tih 20% umanjenih sredstava aplikanti ravnomjerno umanjili a da smanjenje sredstava ne utiče na kvalitet projekta.