ĐOO je zaradio 2 puta po 5 eura jer je pomagao tati

?OO je zaradio 2 puta po 5 eura jer je pomagao tati. Teško zara?eni novac, tokom dvije hladne ve?eri ?e kaže potrošiti na kupovinu hrane i slatkiša…