Predavanje o istoriji EU

U Bijelom Polju održano je predavanje o istorijatu Evropske unije kojem su prisustvovali u?enici gimnazije ,,Miloje Dobrašinovi?“. Prisutni u?enici slušali su o istoriji i nastanku Evropske unije, a kako je kazao predsjednik nevladine organizacije ,,Multimedial Montenegro“, Željko ?uki? mladi su upoznali istoriju i sam nastanak EU. ,,Smatram da je važno da mladi znaju proces i razlog nastanka Evropske unije, s’ obzirom da ?e oni do 2025. godine imati priliku da uživaju u benefitima koji ?e Crnoj Gori biti dostupni kada postane ?lanica Evropske unije, izme?u ostalog ono što je važno za mlade to su bolji kvalitet života, mobilnost, studiranje u inostranstvu ali i brže zaposlenje. Vjerujem da ?e u nastavku njihovog školovanja i kasnije zaposlenja imati prilike da se kroz druge i sli?ne projekte upoznaju sa drugim aspektima evropskih integracija i Evropske unije”, dodaje ?uki?. Predavanje gimnazijalcima o EU održao je EU ekspert, predava? Goran Prebira?evi?, on je kazao da su u?enici pored istorijata slušali i o aktuelnim temama u Crnoj Gori. ,,Pri?ali smo otvoreno o stvarima koje njih zanimaju, programima razmjene studenata i o svemu onome što oni nijesu znali o Evropskoj uniji“, isti?e Prebira?evi?. ?uki? je istakao da je ovo tek prva aktivnost koja je organizovana ta temu EU integracija, ve? do kraja decembra se organizuje slede?a aktivnost koja za cilj ima informisanje opštinskih službenika, direktora preduze?a ?iji je osniva? opština, i javnih ustanova o dostupnim EU fondovima. Slede?e godine realizujemo tre?u, završnu aktivnost gdje ?e u fokusu biti NVO organizacije, sa njima razgovaramo o trenutnim i u perspektivi dostupnim mogu?nostima finansiranja projekata NVO organizacija u Bijelom Polju.