Govor u Skupštini Opštine povodom drugog mandata u Savjetu.

Odbronici Skupštine Opštine Bijelo Polje su sa 25 glasova za i jednim uzdržanim glasom danas potvrdili moj ve? drugi mandat za ?lana savjeta za saradnju NVO i Opštine Bijelo Polje. Tim povodom sam iskoristio pravo instituta slobodne stolice i govorio o poziciji NVO sektora u svom gradu.

U nastavku 3. sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje kojom je predsjedavao Abaz Dizdarevi? odbornici su usvojili svih 29 ta?aka dnevnog reda. Usvojen je Predlog Odluke o završnom ra?unu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu, a predsjednik Opštine Petar Smolovi? u?estvuju?i u raspravi istakao je da je nezavisni revizorski Tim dao mišljenje da je ovaj izuzezno zna?ajan dokument u skladu sa zakonom.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021. kojim su utvr?ene organizacione mjere, kao i ciljevi i prioriteti razvoja sporta u bjelopoljskoj opštini. Na današnjoj sjednici Skupštine Opštine izabran je Savjet za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama na ?ijem ?elu je predsjednik Abaz Dizdarevi?, a ?lanovi su Ivana Š?eki?, Lazar Radovi?, Almina Zejnilovi? (predstavnici Opštine), Lidija Guberini?, Tufo Pu?urica i Željko ?uki? (predstavnici nevladinih organizacija).