EU fondovi su dobra prilika za poboljšanje kvaliteta života građana

O važnosti EU fondova danas je govorio i Željko ?uki? predjsednik NVO „Multimedijal“, a kako je i on istakao Crna Gora ulazi u sedmu godinu pregovora sa EU i u tom periodu ostvarila je veliki broj benefita koji su proistekli iz projekata finansiranih iz EU fondova.

„Veliki broj naših institucija, javnih preduze?a, pa i nevladinih organizacija je u proteklom periodu dobilo grantove, od kojih su naši gra?ani imali direktne benefite. Poenta je da nije važno da li ?e neko iz NVO sektora dobiti sredstva ili ?e pak to biti neka državna ustanova, samo želimo da istaknemo važnost konkurisanja radi dobijanja grantova, kako bi unaprijedili stanje u našem gradu i suo?ili se sa izazovima kojima su pred nama“, kazao je ?uki?.
On je napomenuo i da su od samog po?etka pregovora pa do danas i nevladine organizacije uspjele da oja?aju svoje kapacitete, s obzirom da su EU delgacija i brojne me?unarodne organizacije ulagale dosta energije da oja?aju kapacitte za pisanje i implementaciju evropskih projekata. Sa druge strane, prepoznali smo da je važno osnažiti kapacitete I zaposlenih u opštinskim institucijama da I oni razvijaju EU projekte, zbog toga je I pokrenuta inicijativa za organizaciju ove panel diskusije kojoj prisustvujemo danas.