Sjajan, produktivan dan sa glavnom pregovaračicom za EU integracije Zorkom Kordić

Sjajan, produktivan dan sa glavnom pregovara?icom za EU integracije Zorkom Kordi?. Sre?an sam što proces integracija ide u pravom smjeru. #europe #eu4me #me4eu #eukutak