Smart Start – uspješno završen mentoring program

Dana 12.aprila održan je završni doga?aj projekta „Održivi uticaj organizacija civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj“, svima nama poznatog kao Smart Start. Smart Start je regionalni projekat koji ima za cilj stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj socijalnog preduzetništva. Aktivnosti su se paralelno realizovale u pet zemalja i to u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Turskoj.

Projekat je imao zadatak da kreira povoljan ambijent za socijalna preduze?a, da ja?a njihovu dugoro?nu održivost, kroz šeme grantova, da podstakne na umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva, da promoviše i ujedini dobre prakse iz regiona. U okviru projekta je pružena podrška kako finansijska, tako i podrška u pogledu izgradnje kapaciteta i mentorstvo. Socijalno preduzetništvo predstavlja odli?an osnov za razvoj dobre ekonomije, koja prati standarde Evropske unije, kada je u pitanju rješavanje društvenih i socijalnih problema.