WISE – Konferencija u Lisabonu

14. marta, REDE LDBC Lisabon, portugalski partner WISE projekta, bio je domac?in završne me?unarodne konferencije na kojoj su kandidati za predstavnike Evropskog parlemanta, predstavnici institucija EU, kao i predstavnici lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i gra?ana, razgovarali o izazovima koji su identifikovani tokom sprovo?enje lokalnih aktivnosti: zna?enje evropskog gra?anstva, Erasmus kao zna?ajno iskustvo za mlade ljude, pozitivni uticaj koji EU ima na naše svakodnevne živote, pitanje “odliva mozga” i predstojec?i izbori za Evropski parlament. Kako je 2019. poslednja godina projekta, projektni partneri sada rade na izradi završne e-publikacije koja c?e prikupiti i predstaviti sve participativne alate koji su korišteni i razra?eni tokom implementacije projekta.

Tokom trodnevnog borvaka u Lisabonu  telefonom ssam napravio  kratki video klip koji ?e vam možda biti zanimljiv: