UJEDINJENJE A NE PODJELE!

UJEDINJENJE A NE PODJELE! Punopravno ?lanstvo Crne Gore u EU najve?i je interes svih, po?ev od gra?ana, civilnog društva i donosilaca odluka. Drago mi je što kroz sve ve?u podršku gra?ani shvataju zna?aj EU integracija, razumiju koliko je važan za ujedinjenje, zajedništvo,  vladavinu prava, ekonomiju, demokratiju, slobodu govora i mnoge druge socijalne, društvene, politi?ke aspekte društva i države. #eu #eukutak