Put ka cilju može biti put u ravnici i divnoj prirodi

Put ka cilju može biti put u ravnici i divnoj prirodi, a može biti makadamski, trnovit… Zavisi koji cilj imaš….