Jeste trenutna a nije namještena

Nije slu?ajna, nije namjenska, jeste trenutna a nije namještena…#regular radni dan, nekada u kancelariji, nekada na kafi, ?esto na terenu, ju?e sa motikom u ruci, danas sa 5€ u džepu ali uvijek sa 100% motivacijom za rad. Sre?an #InternationalYouthDay2021