Uvijek postoji svjetlo na kraju tunela

Uvijek postoji svjetlo na kraju tunela.