Dolaze li bolji dani za NVO sa sjevera?

NAKON RAZGOVORA SA PREMIJEROM

Obzirom da sam inicijator nedavnog konstruktivnog susreta premijera Duška Markovi?a sa predstavnicima civilnog sektora za sjevera, u svom obra?anju sam istakao nepažnju prema sjevernom regionu od strane pojedinih ministara ali sam i kritikovao i sam Nvo sektor koji nedovoljno sara?uje.

Naglasio sam da su NVO sa sjevera ?esto samo sjenke velikih NVO iz Podgorice i srednjeg regiona, koji mogu sa ministrima da odu na kafu i dogovore važne stvari.

Dotakao sam se i tzv. fiktivnih, kako sam rekao “fake NVO” koje se osnivaju sa kratkoro?nim ciljem kako bi nekom pružile podršku te upozorio sam da se ne ocjenjuju stru?ne reference istih što šteti generalno civilnom sektoru.

“Drago mi je što je premijer prepoznao zna?aj nvo organizacija, posebna nas sa sjevera jer smo i mi dio crnogorskog društva i to što lokalne organizacije doprinose procesu evropskih integracija ali i sveukupnom razvoju i boljitku gra?ana. Danas je bilo dosta razli?itih pitanja i tema i smatram da je bio uspješan sastanak, a pokazalo se i da premijer Markovi? stoji iza svojih obe?anja”, kazao je ?uki? za Kodex pojašnjavaju?i da je predsjednik Vlade prije nešto više od mjesec obe?ao da ?e razgovarati sa predstavnicima NVO što je u?inio, što dalje nam daje nadu i da ?e današnja uvjeravanja biti ostvarena.

“Mislim da možemo o?ekivati bolje dane mi u nvo sektoru na sjeveru”