Panel – EU ACT

Danas govorimo o tome šta se može očekivati ulaskom EU, a sa ciljem je da čujemo šta o ovoj temi misle prisutni, a da naša izlaganja budu uvertira u te debate. Današnji datum je odabran za oraganizaciju ovog događaja, jer se ove godine realizuje kampanja mjesec EU, a tu kampanju sprovodi Kancelarija Galavnog pregovarača i Delegacija EU i mi smo pokušali da se uklopimo u tu ideju i da oraganizijemo i mi jedan događaj koji se tiče EU, kazao je Đukić.

On je poseban akcenat stavio poljoprivrednike, mala i srednja preduzeća, ali i mlade ljude.

“Evropska unija ima objedinjenu Strategiju razvoja poljoprivrede, koja je usaglašena još 2008. godine, a koja se u velikom dijelu odnosi i na našu državu, tako da mislim da će ulaskom naše zemlje u EU najveće benefite imati upravo poljoprivrednici. Kada postanemo članica EU, poljoprivrednici će u saradnji sa državom regulisati otkupne cijene, koje neće moći da variraju i koje će važiti za sve, a na taj  način će se zaštiti poljoprivrednik”, rekao je Đukić.

Đukić je poručio  da su mladi budućnost EU.

“To je ono što je prepoznala i naša država, što dokazuje i težnja da se usaglasi legislativa za mlade sa onom koja se sprovodi u evropskim zemljama. EU će biti otvorena za mlade koji žele da studiraju, da rade, jer će im ponuditi sjajne programe za  obrazovanje, usavršavanje i zapošljavanje”, podvukao je Đukić.