Učešće u akciji međunarodnog dana čistih obala

Željko ?uki? poru?io je da svi gra?ani moraju da shvate i razumiju zna?aj o?uvanja životne sredine.

„To je globalni problem koji je izazov ne samo za Crnu Goru nego i za Evropu i svijet. Mislim da sa ovim malim akcijama i malim doprinosom možemo pokazati gra?anima da Bijelo Polje može i treba da ?uva prirodnu sredinu koja nam je Bogom data”, kazao je ?uki?.

?uki? je istakao da se neodgovaran odnos prema prirodi nije smanjio.

„Prije svega ?u kritikovati sebe npr. ja na dnevnoj bazi kupujem dvije flašice vode koja je u PVC pakovanju, dakle ja produkujem otpad svakog dana. Mislim da je pakovanje porivo?a?a problem,mi imamo potrebu za odre?enim artiklom i nismo mi koji donose odluku u ?emu ?e on biti upakovan. U tom smislu je važno da proizvo?a?i budu inovativni i pakuju proizvode u amabalaži koja ne šteti životnoj sredini i to je po meni budu?nost njenog o?uvanja. Svaka akcija da doprinos i smanji problem kao što smo mi to danas uradili, ali da li ?e za 20 dana biti ista ovakva situacija ili možda ružnija to ?emo  vidjeti”, kaže ?uki?.

Kako je pojasnio otpad su sakupljali u razli?itim bojama kesa.

“U jednoj stavljamo papir, u druge metal i aluminijum, a u tre?u sav ostali otpad. Na samom startu targetiramo koji su to brendovi koji zaga?uju našu okolinu, tako ?emo ta?no znati koji proizvo?a? najviše zaga?uje okolinu”, pojasnio je ?uki?. ?uki? zahvalio se na u?eš?u predsjedniku Opštine Bijelo Polje Petru Smolovi?u, direktoru Centra za socijalni rad  Admiru Mustajbaši?u, brojnim službenicima Opštine, službi spašavanja Opštine Bijelo Polje, kajakaškom klubu „Lim“, JP komunalno „Lim“, i u?enicima prvog i ?etvrtog razreda Srednje elektro ekonomske škole.