Mladi, inovativni i produktivni

Osam mladih, starosti od 18 do 24 godine, biti osnaženi kroz ?etiri modula edukacija u oblasti multimedijalne produkcije, web developmenta, internet marketinga i upotrebe besplatnih internet patformi preko kojih je mogu?e ostvariti zaradu.

Na taj na?in, kako je kazao  Željko ?uki?, oni ?e biti konkurentniji na tržištu rada.

“Jedan mjesec je predvi?ena teorijska, a tri prakti?na obuka, nakon ?ega ?e im biti dostupni mentori. Kroz projekat je obezbje?ena oprema koja ?e, po završetku, ostati polaznicima. Obezbijedi?emo po osam digitalnih foto-aparata, stalaka, sistema za rasvjetu, zakupiti po osam domena za web sajt i servera za hosting web sajta. Na konkursu za NVO smo od Opštine Bijelo Polje dobili najviše sredstava, ali ni to nije dovoljno, s obzirom na to koliko košta oprema, pa ?emo nastojati da kroz projekat obezbijedimo još novca kako bi opema koju ?e dobiti bila kvalitetnija, rekao je ?uki? na konferenciji za medije.

Dodao je da je to projekat koji se prvi put realizuje u Crnoj Gori.

“Na ideju smo došli jer veliki broj mladih napušta Bijelo Polje, veliki broj ne može da se zaposli, pa se nadamo da ?emo na ovaj na?in bar donekle sprije?iti njihov odlazak”, rekao je ?uki?.