Smanjiti broj povreda u šumi i poljoprivredi

“Riječ je o inovativnom projektu i mislim da je ovo jedan od prvih iz ove oblasti koji se realizuje na sjeveru Crne Gore. Svjesni smo da često dolazi do povreda, posebno u šumi, ali i u poljoprivredi, a jedan broj takvih događaja bude sa smrtnim epilogom. Zato želimo da ovim  projektom, a u saradnji sa državnim institucijama, utičemo na smanjenje broj povreda u poljoprivredi i šumarstvu, a samim tim i na smanjenje broja smrtnih slučajeva”, kazao je Željko Đukić. Kako je saopštio na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u hotelu “Franca”, projekat će trajati sedam mjeseci, a kroz istraživanje, medijsku kampanju i set drugih aktivnosti, pokušaće da ukažu građanima na neophodnost i važnost zaštite na radu. “Narednih 30 dana ćemo na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, vršiti istraživanje i to kroz direktnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima i građanima koji se bave šumarstvom, kako bi od njih dobili informacije o povredama koje su njih zadesile, ali i kako bi saznali koji su to razlozi zbog kojih najčešće dolazi do povreda. Planiramo i da angažujemo eksperta koji će nam pomoći da izradimo publikaciju, koju ćemo predtsaviti javnosti, a pokrenućemo i medijsku kampanju, kako bi informisali širu javnost o značaju mjera zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, pojasnio je Đukić.

On je napomenuo da je ovaj projekat dobra uvertira za  veće, međunarodne projkete, zahvaljujući kojima bi mogla da se obezbijede sredstva za kupovinu određene opreme za poljoprivrednike i šumare.