Nova šansa za poljoprivrednike

“Doma?a web platforma” poljoprivrednim proizvo?a?ima sa teritorije Bijelog Polja i drugih opština sa sjevera Crne Gore pruža novu mogu?nost plasmana doma?ih poljoprivrednih proizvoda na ovdašnjem tržištu.

Prezentaciji koja je organizovana u Bijelom POlju prisustvovalo je oko dvadesetak poljoprivrednih proizvo?a?a.

Doma?a Web platforma  realizuje se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Današnja prezentacija nije aktivnost predvi?ena projektom ve? li?na inicijativa kako bismo lijepe jesenje dane iskoristili za razgovore sa poljoprivrednicima, upoznali ih i uklju?ili u dalju realizaciju ovog inovativnog koncept. Radi se o novom, modernom pristupu plasmana poljoprivrednih proizvoda putem kojeg se može ostvariti  plasman posredstvom modernih tehnologija. Želim umrežiti poljoprivredne proizvo?a?e i riješiti ono što je njihov najve?i  problem – otkup proizvoda, profesionalna promocija i plasman, osnovna je zamisao ovog koncepta. “Doma?a Web platforma je još jedan inovativan koncept koji sprovodim , na budu?oj platformi ?e biti dostupni poljoprivredni proizvodi sa gazdinstava sa sjevera. Napravi?emo kratke video forme za svako poljoprivredno gazdinstvo koje bude uklju?eno u projekat.Na taj na?in predstavljamo gdje se poloptivredni proizvo?a?i nalaze, ?ime se bave i kako te?e sama proizvodnja tih poljoprivredni proizvoda”, kazao je  Željko ?uki?.

On je istakao da je  predvi?ena i kupovina jednog dostavnog vozila što ?e omogu?iti svim zainteresovanim licima iz cijele Crne Gore da poru?i doma?i poljoprivredni proizvod po tradicionalnoj recepturi koji ?e najkasnije u roku od 24 sata biti dostavljen na ku?nu adresu bilo gdje u Crnoj Gori.

“Vozilom ?e proizvod, nakon preuzimanja od proizvo?a?a, biti dostavljen na traženu adresu u Podgorici, Ulcinju, Budvi itd. A novac proslije?en proizvo?a?u. Cilj  je omogu?iti našim poljoprivrednim proizv?a?ima nove kanale distribucije.”,kazao je ?uki? dodaju?i da ?e  doma?im proizvo?a?ima ponuditi kompletan servis moderne internet prezentacije i platforme za plasman proizvoda i to potpuno besplatno.

“Oni samo treba da se brinu o tome da imaju kvalitetan proizvod i da vremenom poja?avaju svoje kapacitete”, naveo je ?uki? dodaju?i da ?e ustupiti svoje kapacitete, kontakte proizvo?a?ima za plasman proizvoda i tako im pomo?i ali pomo?i i institucijama sa druge strane markiranjem problema na terenu.

U pripremnoj fazi  ?e se obi?i doma?instva, upoznati njihove proizvodne kapacitete a nakon toga slijedi izrada promotivnog materijala, obuke i treninzi te promocija same platform da bi se s prolje?a krenulo u ostvarivanje pune funkcije platform i došlo do prvih benefita po poljorivredne porizvo?a?e.