Nostalgija Yugo forty five!

#nostalgija Yugo forty five!

Banalan pimjer tehni?ko tehnološkog napretka. Bravo za onoga ko je izmislo servo volan (ljudi su se okretal kada su primjetili kako teško okre?em volan). U svakom slu?aju ovo je bio moj #dreamcar  kada sam bio dje?ak.