Đoo baš voli da majstoriše sa tatom

?oo baš voli da majstoriše sa tatom,  popravljali smo danas pe?, da bi mami i #pajketu bilo toplo. Uprljali smo se i napravili rusvaj po ku?i, sada strpljivo ?ekamo da vidimo ho?e li naša mala ku?na popravka biti uspješna. U svakom slu?aju #djoo je sjajan pomo?nik.