PRAZNINA

Doživio sam iznenada, prije ta?no 40 dana gubitak koji nikada ne?e biti, niti ?e mo?i biti nadokna?en. Izgubio sam važan i veliki dio sebe. Jednostavno u mojim emocijama, srcu i duši nalazi se velika praznina, ogroman nedostatak, velika rupa, neiscjeljiva rana! Ve? danima ne znam kako da se ponašam, ne znam, ne znam jer ne znam ni kako se osje?am. Sve je pomješano, tuga, emocija, pla? i bjes, pla? duše za ?ovjekom koji me drži dok sam bio beba, za ?ovjekom koji me je narodski re?eno “napravio”, a  njegovom i majkinom zaslugom sam se stvorio. Za mene, brata, sestru, majku i cijelu porodicu se borio i sve nam je stvorio! IZNENADA si nas  napustio, iznenada se ODMORIO! Hvala  ti na svemu, hvala ti na vaspitanju, hvala ti na strpljenju, hvala ti na podršci, hvala ti na razumjevanju, hvala ti na svim oproštenim greškama, hvala ti na svim životnim lekcijama! Znam da ne želiš da pla?emo i žalimo, znam da želiš da “pi?im” dalje, znam da i dalje vjeruješ u mene, znam da me i dalje podržavaš. Znam da želiš da dalje idem  ispravnim putem, putem kojim si i ti ovim dunjalukom išao, putem jednakosti, putem poštenja, putem održane rije?i, putem pravde, putem istine, putem poštenja, putem požrtvovanog rada, putem dobrih namjera jer je to jedini ispravan put. Znaj TATA da ?e tvoj ?isti obraz, odgovornost i rije? biti sa?uvana, znaj da ti obraz ne?e biti ukaljan. Znaj da ?eš do kraja biti na mjestu koje ti pripada!