Mentor na projektu SmartStart organizaciji slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin

Razvoj socijalnog preduzetništva, u Crnoj Gori može biti pokreta? razvoja lokalnih samouprava i generator kreiranja novih radnih mjesta posebno za najranjivije kategorije stanovništva, ocijenio je predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, Jasmin Luka?evi?. On je danas na Sajmu socijalnih preduze?a, koji je organizovao Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj na kojem je deset nevladinih organizacija (NVO) dobilo grantove u okviru projekta “Smart Start”, istakao da Crna Gora još uvijek nije po?ela da koristi sve potencijale koje može da pruži socijalno preduzetništvo, ocjenjuju?i da socijalna preduze?a predstavljaju glavni pokreta? društvenih inovacija. Koordinatorka projekta „Smart Start“, Biljana Sekuli?, rekla je da se prošle godine, u okviru javnog poziva, prijavilo 45 organizacija, koje imaju neku preduzetni?ku aktivnost s ciljem da, kako je pojasnila, kasnije prerastu u socijalno preduze?e. „Od tog broja, evaluatori su odabrali njih 20, koji su ušli u program edukacija. Tim je odabrao njih deset, kojima Smart Start dodjeljuje grantove. Grantovi su u iznosu od 5. 553 eura i smatraju se jednom finansijskom injekcijom. To je podrška koja ?e im pomo?i da svoje aktivnosti unaprijede i da svoj biznis pokrenu“, objasnila je Sekuli?. Ona je dodala da ?e nevladine organizacije koje su dobile grantove imati podršku mentora, koji ?e sa njima raditi.