Razgovor sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks

Tokom prijatnog razgovora sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks saopštio sam joj da smatram da je potrebno zna?ajno ve?e prisustvo donosioca odluka i me?unarodnih partnera na sjeveru Crne Gore.