Razgovor sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks

Tokom prijatnog razgovora sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks saopštio sam joj da smatram da je potrebno značajno veće prisustvo donosioca odluka i međunarodnih partnera na sjeveru Crne Gore.