Svake sekunde u svijetu desi po jedan ili više hakerskih napada!

Konkretno, na ovoj fotografiji, odnosno originalnom video snimku koji je objavljen, u pozadini na monitoru, prikazuje se mapa na kojoj se mogu vidjeti sajber napadi širom svijeta.

Nakon kra?eg posmatraja možete vidjeti da se skoro svake sekunde u svijetu desi po jedan ili više hakerskih napada.
Ova pri?a oko sajber bezbjedjosti je ozbiljna stvar. Ve? sada važi parola “ko kontroliše informacije, kontroliše svijet”, suštuna syber security-ja je upravo zaštita informacija koje su u sajber prostoru.

U budu?nosti ne?e biti potrebe za ratovima, minama, bombama, naoružanjem. Bi?e dovoljno da kontrolišete informacije… Da vladari imaju samo prst sa kojim mogu pritisnuti “enter” za izvršenje nekog zadatka, na primjer kontrolu vazudšnog prostora, kapaciteta protoka neke hidro centrale, penzijskog fonda, platnog prometa, zdravstvenog ili osiguravaju?eg sistema, mobilne mreže, semafora na raskrsnicama….