Spremni za septembar?

Ve? od ponedjeljka prebacujemo se na druga?iji režim svakodnevnog funkcionisanja. Završavaju se odmori, raspusti, sun?anje na moru, hajking na planini, boravak kod babe i ?eda….
Po?injemo sa kupovinom, opremanjem u?enika za školu, sveske, olovke, pribori, patike, trenerke, ranci…Ko ve? nije, organizuje kre?enje, priprema zimnicu, obezbje?uje ogrjev… Mislim da ?e ve?ina gra?ana septembar nekako pregurati, potoši?e se skoro sva ušte?ena “crkavica”, a ko ima, možda malo crkavice i pretekne…
Nego, brine me sredina i kraj oktobra, crkavice ne?e biti, inflacije i poskupljenja ?e valjda i dalje biti, a posla i ve?ih plata niko ne najavljuje da ?e biti.