Koliko smo srećni, a koliko smo nesrećni

Mišljenja sam da bi trebali biti sre?ni što imamo sve, odli?nu klimu, prirodne resurse koji su prili?no o?uvani, more, vodne resurse, šume, planine… Da ne nabrajam, sigurno ?u nešto zaboraviti… Ali zapravo koliko smo sre?ni, odnosno koliko smo i pored svega gore nabrojanog nesre?ni?