Sjajan, za djecu sportski, a za njihove roditelje i porodicu dan u prirodi.

Ju?e je @ofkboracbijelopolje u partnerstvu sa @fk_jedinstvo_mladje_kategorije i mnogim drugim omladinskim klubovima sa sjevera Crne Gore uprili?io za djecu i njihove roditelje divan dan u prirodi.
Naravno, o?aravaju?i ambijent i sadržaji @etno_selo_vukovic dodatno su dan u?inili ljepšim i ugodnijim.
Omladinski sportski klubovi su važni za našu omladinu.
Igrom slu?akeva danas sam o omladinskom sportu razgovarao i sa Goranom Rikom Vojinovi?em, direktorom @kkcentar , došli smo do zaklju?ka da privatni sportski klubovi imaju važnu ulogu u fizi?kom i mentalnom razvoju naše djece i omladine, ali da to nadležne institicije ne prepoznaju na pravi na?in.
Nakon razgovora sa Rikom, stekao sam utisak da postoje povlaš?eni klubovi, te da postoji ozbiljna nepravda u podršci sportskim klubovima. To moramo mjenjati!
*Dok je ?or?e igrao za @fk_jedinstvo_mladje_kategorije ja i pavle smo navijali, coolirali u hladu, obišli etno selo i istinski sa @__sanja__s uživali u prirodi. Ali bez obzira na divnu prirodu Vraneške doline, rijeku, livade i šume ipak je bilo previše vru?e i jako UV zra?enje. By the way tnx za ? Stefane (Stefan Vuki?evi?)