GDJE ĆE BITI MLADI MOZGOVI I VRIJEDNE MLADE RUKE, U CRNOJ GORI ILI INOSTRANSTVU?

Na jednom važnom doga?aju, pred važnim ljudima iskazao sam zabrinutost šta ?e se desiti u budu?nosti, gdje ?e mladi mozgovi I mlade vrijedne ruke biti, ostaju li u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni I Hercegovini ili ?e ipak svojim radom dopinosito ja?nju ekonomije EU zemalja ili Amerike.
Sveukupna društveno politi?ka situacija na zapadnom Balkanu tjera mlade, mladi ne vjeruju u sistem, ne vjeruju politi?arima, jednostavno ne vide svoju budu?nost na zapadnom balkanu. Zašto? Zato što znaju da moraju biti podobni, da moraju razmišljati kao njihovi politi?ki lideri, ako je njihovo mišljenje druga?ije ili opozitno odmah nailaze na sabotažu. Mladi žele da su slobodni da misle I rade druga?ije, modernije, a ne kako im neko kaže.