OVA NOVA?

Kako da do?ekamo novu 2023?

Sa osmjehom na licu, optimisti?no, vizionarski. Da o?ekujemo napredak, prosperitet i opšte dobro? Ili ipak, da ovu novu do?elamo zabrinito, tužno, pesimist?no, bez pretjeranih o?ekivanja?

Ve?ina realnih, mjerljivih pokazatelja i drugih parametra, ekonomska situacija, politi?ka kriza, podjele u društvu i inflacija ukazuju da o?ekivanja ne mogu biti velika. Me?utim, da li da je do?ekamo sa osmjehom na licu, da i ovu novu do?ekamo u nadi da ?e biti bolje?