Svim građanima čestitam 21. maj Dan nezvisnosti

Svim gra?anima ?estitam 21. maj Dan nezvisnosti, sa željom da postanemo demokratsko društvo i punopravna EU ?lanica, da se ubrzano infrastruktrurno i ekonomski razvijamo, sa?uvamo resurse i zadržimo ljude u Crnoj Gori.

DA JE VJE?NA CRNA GORA! #dajevjecnacrnagora #dajevje?nacrnagora #crnagora #montenegro??

http://https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=316&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fd.juka.online%2Fvideos%2F385834716808573%2F&show_text=false&width=560&t=0