27. jun 2013 godine: Dubrovnik

Na današnji dan, 27. jun 2013 godine: Dubrovnik, sjajan, interesantan i edukativan me?unarodni doga?aj koji je okupio mlade lidere iz cijelog svjeta… Tada, prije 8 godina, zaista sam bio prihvatljiv kao u?esnik za doga?aje u kategoriji mladih…. Više nijesam, sada je vrijeme za neke nove, bolje, pametnije i kvalitetnije mlade da preuzmu omladinske liderske pozicije…. A ja? Ja kre?em u nove, ozbiljnije i važnije aktivnosti od kojih ?e, uvieren sam svi gra?ani i država imati koristi.
– Sje?am se ovog divnog zalaska sunca, ponosan sam na ovu fotografiju koju sam priznajem tek iz dvatesetog puta akvizirao kako treba…