Iskoristiti dobre pokazatelje i trendove

Moramo iskoristiti dobre pokazatelje i trendove popunjenosti turisti?kih kapaciteta u ovoj sezoni, ali je važno da prevazi?emo politi?ke i druge razlike koje su prisutne u društvu. Klju? razvoja ekonomije Crne Gore je smanjenje uvoza i pove?anje plasmana svih doma?ih proizvoda.