KUPUJTE DOMAĆE!

Kupujete li i zašto ne doma?e proizvode? Možemo li biti odgovorniji prema našim proizvo?a?ima i ekonomiji? Svi traže više plate i bolji standard, a koliko mi doprinosimo ja?anju i o?uvanju ekonomije? Nije sve u politici, moramo i mi gra?ani biti savjesni i odgovorni!#kupujdomace