Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina.

Cilj je da stvorimo preduslove kako bi mladi mogli da pokrenu sopstveni biznis, uz pomoć svojih sredstava ili sredstava koja su dostupna kod finansijskih institucija, kao što je Investiciono-razvojni fond, koji mladima nudi više kreditnih linija sa veoma niskim kamatnim stopama. Cilj nam je i da mladima ukažemo na mogućnosti saradnje sa preduzećima i van naše zemlje, odnosno zemljama EU,  zbog čega se i organizuje  kurs njemačkog jezika budući da se podrazumijeva da engleski uglavnom mladi već znaju. Trudićemo se da ovim novim vještinama doprinesemo da mladi budu konkurentni na inostranim tržištima ali da kroz projekat im omogućimo da odavde sarađuju sa stranim firmama i iz Bijelog Polja izvoze svoj proizvod i usluge.