Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina.

Cilj je da stvorimo preduslove kako bi mladi mogli da pokrenu sopstveni biznis, uz pomo? svojih sredstava ili sredstava koja su dostupna kod finansijskih institucija, kao što je Investiciono-razvojni fond, koji mladima nudi više kreditnih linija sa veoma niskim kamatnim stopama. Cilj nam je i da mladima ukažemo na mogu?nosti saradnje sa preduze?ima i van naše zemlje, odnosno zemljama EU,  zbog ?ega se i organizuje  kurs njema?kog jezika budu?i da se podrazumijeva da engleski uglavnom mladi ve? znaju. Trudi?emo se da ovim novim vještinama doprinesemo da mladi budu konkurentni na inostranim tržištima ali da kroz projekat im omogu?imo da odavde sara?uju sa stranim firmama i iz Bijelog Polja izvoze svoj proizvod i usluge.