Javni govor

Drago mi je kad sam u prilici da javno govorim o pozitivnim temama, posebno dostignu?ima i uspjesima mojih sugra?ana, prijatelja.