Kompetentnim i stručnim ljudima moguće je riješiti veliki broj izazova.

Sistematskom analizom, kompetentnim i stru?nim ljudima mogu?e je riješiti veliki broj izazova… #bijelopolje