Evropa za sve

 

Svjedočili smo  smo da sam u predhodnom periodu radio na sproviđenju  niza aktivnosti vezanih za EU integracije, smatram da je važno da I dalje radimo na jačanju kapaciteta opštinskih i državnih službenika ali i nvo organizacija na sjeveru kako bi u narednom periodu osnaženi, razvojem kvalitetnih projekata povukli što više dostupnih sredstava iz EU fondova. Kroz projekat “evropa za sve” koji sam pokrenuo cilj je edukacija zainteresovanih strana za pripremu projektnih prijedloga za IPA i druge EU fondove   radi uspješnog obezbjeđivanja bespovratnih finansijskih sredstava iz EU fondova. Kroz projekat se organizuju trodnevne radionice za sve zainteresovane sa teritorije Opština Berane, Petnjica, Bijelo Polje, Mojkovac, Andrijevica, Rožaje, Gusinje, Plav, Žabljak, Šavnik i Plužine. Osim dobre ideje, potrebno je znanje kako napisati dobar projektni prijedlog, kako pronaći odgovarajuće donatore i ubijediti ih da podrže baš njihove projekte.

Podsjećam da  u okviru finansijske perspektive 2014-2020,  Crna Gora učestvuje u 9 prekograničnih i transnacionalnih programa, četiri bilateralna programa (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom),  dva trilateralna programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora), tri transnacionalna programa (dunavskom, mediteranskom i jadransko-jonskom programu), u svim nabrojanim programima jedinice lokalne samouprave javna preduzeća i institucije, zajedno sa organizacijama civilnog društva imaju pravo učešća. Ovim projektom se u sjevernom dijelu Crne Gore rješava jedan od osnovnih izazova u eu integracijama a to je otežan pristup potencijalnim  korisnicima EU fondova usljed nedovoljno razvijenih  kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU.