Godina prođe, a dan nikad! Ranko Đukić

Godina pro?e, a dan nikad! Ranko ?uki?