ĐUKIĆ: KOLIKO BI POLJOPRIVREDNICI TREBALI ZARAĐIVATI MJESEČNO, MINIMUM 2000 EURA

Naš sugra?anin, NVO i gra?anski aktivista Željko ?uki? nedavno je gostovao u jednom od televizijskih formata ?ija je tema bila fokusirana na aktuelnu zabranu uvoza mlijeka. Tom prilikom govorio je o tome da su poljoprivrednici prepušteni sami sebi i da su dovedeni „na prosja?ki štap“ jer se godinama nije dovoljno posve?ivala pažnja njihovom zna?aju, statusu u društvu i uslovima u kojima žive i rade.

Izme?u ostalog, ?uki? je postavio otvoreno pitanje gostima i svim gra?anima „koliko bi trebala biti mjese?na plata mužu i ženi koji se bave poljoprivredom“ a koji žive po 15 i više kilometara od grada, rade po 12 sati dnevno i po suncu i po kiši?

On je konstatovao da bi muškarac minimalno trebao zara?ivati 1000 eura ?isto, a žena minimum 900 eura. Konstatovao je da kada gazdinstva budu imala minimum, preko svih troškova 2000 eura ?iste zarade za svoj težak i naporan rad možemo o?ekivati napredak u ovom sektoru.

?uki? je konstatovao da Crna Gora nema mljekaru koja proizvodi dugotrajno UHT (tetrapak) mlijeko, a za to je okrivio uvozni?ki lobi i loše politike donosioca odluka. Naš sugra?anin je veoma emotivno reagovao u televizijskom nastupu jer smatra da razvoj poljoprivrede ne ide u pravom smjeru i da nam je trenutna kriza sa mlijekom trebala da bi se politi?ari dozvali pameti i po hitnom postupku reagovali kako bi se sa?uvali naši poljoprivrednici koji su prepušteni sami sebi i koji su dovedeni do prosja?kog štapa.

Kazao je da je razgovarao sa jednim poljoprivrednikom iz Bijelog Polja koji ima preko 10 krava, ali da razmišlja da ide u inostranstvo da vozi kamione jer ne može da obezbijedi egzistenciju za svoju porodicu.

Pogledajte video u prilogu.

https://fb.watch/jPAouAVCGw/