Bez jake privrede ne možemo imati jaku državu, jak sjever!

Prethodnih mjeseci intezivno razgovaram sa našim privrednicima. Po?ev od po?etnika u biznisu, mladih koji žele da urade nešto u svom životu, vlasnicima malih i uspješnih biznisa, Sanetom Rakonjcem, Hakijom ?okovi?em, Fuadom Šabovi?em, Nusretom Meki?em, pa sve do velikih imena kao što su Muzafer Ljuca, Hilmija Fanca, Boris Perovi?, Hasan Ramovi?, Hajriz Br?vak, Boban Petri?, Armin Hodži?, Nermin i Jasmin Omerhodži?… Lista je veoma duga?ka…..
Razgovarao sam i sa privrednicima iz drugih opština, Berane, Rožaje, Bar, Tivat, Kolašin, Podgorica…
Poslije dužih i analiti?kih razgovora sa nabrojanim privrednicima, ali i mnogim drugim ljudima iz biznisa došao sam do slede?ih zaklju?aka:
– Privreda kroz poreze i druge dažbine finansira državu i lokalnu sampourpavu, me?utim ove dvije instance vlasti nemaju razumjevanja za privredu, njihove poteško?e i probleme u poslovanju.
-Lokalne i državne vlasti zbog pretrpane adminstracije uvijek pronalaze na?ine kako da dodatno opterete privredu i da od njih uzima još, da bi finansirali plate administracije, a ta ista adminstracija nije dovoljno brza i efikasna da odgovori na zahtjeve privrede.
-Inspekcijski organi ?esto na?u najmanju sitnicu da bi kaznili privredu, i tako kroz naplatu velikih kazni punili budžet.
– Postoje ozbiljni problemi sa tržištem rada, nedovoljan broj i nedogovaraju?a radna snaga na svim nivoima, po?ev od jednostavnih poslova, srednjeg i visokog menadžmenta. Tako?e, pojavio se i novi fenomen, nedovoljna zainteresovanost i nedostatak fokusa zaposlenih tokom obavljanja radnih zadataka, bez obzira na visinu plate.
-Sveukupan ambijent za poslovanje na sjeveru Crne Gore postaje veoma nepovoljan. Bez obzira na djelatnost, proizvidnju, usluge, ugostiteljstvo ili trgovinu.
-Sektor poljoprivrede i dalje grca u problemima koji se ne rješavaju evo ve? decnijama. Sve je manje poljoprivrednika koji su motivisani da rade i žive na selu, prije svega zbog katastrofalne infrastrukture, niskih otkupnih cijena i otkupa koji nije na realnom nivou.
I dalje ?u istraživati ovu problematiku, pokuša?u da dam svoj skroman doprinos rješavanju ovih izazova, jer bez jake privrede ne možemo imati jaku državu, jak sjever!